Domov | Nasveti za pisanje | Kako napisati prepričljiv govor?

Kako napisati prepričljiv govor?

| Povej naprej
Kako napisati prepričljiv govor?

Glavne sestavine, ki sooblikujejo prepričljiv in učinkovit govor, so jasnost, domiselnost, živost in razumljivo sporočena vsebina

Se vam zdi, da je to že v teoriji težko, kaj šele v praksi?

Za sestavo prepričljivega govora je sicer potrebno poznati določene veščina pisanja in „prevajanja“ napisanega v govorno sporočanje, vendar je pri tem že z upoštevanjem najpomembnejših smernic mogoče z malo truda „zadeti v polno“ in navdušiti občinstvo.

Že pred pisanjem je potrebno premisliti o treh pomembnih elementih, ki bodo pomagali sooblikovati vsebino in nas bodo vodili pri postopku ustvarjanja.

Premislek o publiki

Dobri govorci so velikokrat pripovedovali o tem, da so si med pripravo govora v mislih predstavljali samo eno osebo in predvidevali njena pričakovanja, zanimanja in odziv na besede. Tako imenovana testna oseba, ki združuje lastnosti vaše ciljne skupine, vam pomaga pri odločanju, kakšen tip pripovedovanja boste uporabili (strogo formalen, neformalen itd.), katere vsebine boste izpostavili, s čim boste začeli itd. Ljudje si s pomočjo tovrstnega vizualnega modela bistveno lažje predstavljamo realno situacijo in veliko bolj efektivno prilagodimo vsebino napisanega tako, da bo tudi v realni situaciji primerna.

Premislek o tematiki

Prvo in ključno načelo je, da morate tematiko, o kateri boste govorili, dobro poznati. To vam zagotavlja, da se med govorom ne boste zmedli in izgubili rdeče niti. V glavi ali na papirju izpostavite ključne točke, ki jih mora govor vsebovati in jih glede na tematiko smiselno razporedite. Izpišite oziroma zapišite si pomembne misli, ki jih boste posebej izpostavili in jih prihranite, da jih boste lahko v govor umestili kar najbolj učinkovito.

Dolžina govora

Tudi časovni okvir je dobro opredeliti še pred začetkom pisanja, saj se boste med procesom laže osredotočali na pomembne informacije, ki jih nameravate razložiti bolj obsežno. Predviden časovni obseg si lahko že vnaprej preračunate: eno tipkano stran besedila pisave 12 pt človek govori približno 7 minut (odvisno od hitrosti govorjenja).

 

Kratki nasveti za pisanje govora

  • pišite kratke stavke
  • pustite oziroma predvidite prostor za premore
  • razmislite o spremljajočih gestah (v besedilu si lahko označite posebna mesta)
  • besedilo približajte govoru (ne omejujte se s strogimi slovničnimi pravili)
  • v en stavek ne nakopičite preveč informacij, saj pri poslušanju informacije absorbiramo počasneje

 

Govor je sestavljen iz treh delov

Vsebino govora je mogoče navidezno razdeliti na tri dele, ki so vam v veliko pomoč tudi pri pisanju, saj laže izberete primerna izhodišča za pisanje.

1. Uvod

Pogosto se ustavimo ravno pri vprašanju, kako začeti, in porabimo veliko časa za tuhtanje ter prilagajanje začetka. Najlažji način je, da govor začnete bodisi s splošnim uvodom, v katerem opredelite tematiko (pristop je primernejši za daljše govore), bodisi z izpostavitvijo najpomembnejše ideje, ki jo v nadaljevanju podrobneje opredelite.
V obeh primerih nemudoma potešite radovednost poslušalcev ter jih pritegnete, da se vam posvetijo in vam prisluhnejo.

2. Jedro oz. osrednji del

V osrednjem delu vam je omogočena maksimalna kreativnost tako pri razporeditvi vsebin kot pri načinu podajanja informacij. V primeru, da ste si predhodno izdelali seznam ključnih točk, ki jih morate izpostaviti, je najlažje, da se držite vrstnega reda in vsako točko nekoliko obsežneje opišete.
Pri osrednjem delu je najpomembneje, da ima rep in glavo, zato ne preskakujte s tematike na tematiko, temveč pojasnite vsak del kot celoto zase, nato pa pričnite s pojasnjevanjem novega dela.

3. Zaključek

Zaključni del govora je tisti, ki poslušalcem ostane najbolj v spominu. V tem delu torej povzamete prej razvijajoče misli in jih dopolnite s pomembnimi zaključki. Za sklepni del lahko prihranite najbolj odmevne misli, saj boste na ta način na poslušalce naredili poseben vtis in vaše sporočilo bo izzvenelo še bolj močno.

 

3 načini kako nadgraditi govor

1. Uporaba slikovitih primerov

Dejstvo je, da si pri besedilu, ki ga poslušamo, najbolj zapomnimo zgodbe oziroma slikovite primere. Glavno misel lahko ponazorite vsaj z enim tovrstnim primerom in vaše besedilo bo bistveno bolj odmevno ter bo poslušalcem ostalo v spominu dlje časa.

2. Uporaba humorja

Humor je seveda smiselno uporabiti samo v govorih, kjer je to primerno. Poleg tega je pri uporabi humorja zelo pomembno, da se ob govorjenju humornega dela počutite dobro, ste suvereni in ga izpeljete tako, kot treba, saj sicer lahko hitro izzveni kot prisiljena ali ponesrečena verzija. Humor vam prav tako zagotavlja, da si bodo poslušalci govor zapomnili.

3. Sproščen slog in govor

V govorjenem besedilu veljajo drugačna pravila kot pri pisanem. Lahko si privoščite bistveno več sproščenosti, izgovorjene besede spremljajo geste, mimika in drugi elementi, ki jih nadgradijo, zato vse to predvidite že pri pisanju in se ne omejujte s slovničnimi pravili. Tudi stavke prilagodite načinu govora (morda na papirju ne bo popolnoma ustrezno, v govoru pa bo doseglo svoj namen).

 

----------------------------------------------

Povzetek

  • pred začetkom govora premislite o publiki in tematiki
  • zastavite si rdečo nit
  • govor naj bo sestavljen iz uvoda, osrednjega dela in zaključka
  • govor nadgradite z uporabo primerov, zgodb, humorja
  • upoštevajte smernice za pisanje besedil, namenjenih glasnemu branju oz. govoru

Oglasna mreža 1A INTERNET - 0590-64-200 - info@1ainternet.net
Povej naprej:

Oceni članek

4.00