Domov | Nasveti za pisanje | Pisanje vejic

Pisanje vejic

| Povej naprej
Pisanje vejic

Vam postavljanje vejic v dopisih in drugih besedilih dela težave in po nepotrebnem izgubljate čas?

Bi želeli izvedeti nekaj preprostih pravil, ki vam bodo olajšala pisanje in pripomogla k slovnično ustreznim besedilom?

Res je, da čarobna paličica žal ne obstaja in že pogled v Slovenski pravopis, kjer je o pisanju vejice napisanih 7 strani z več kot 100 primeri, ne deluje nič kaj vzpodbudno. Pravila bomo zato skušali predstaviti na čim bolj enostaven način, ki si ga lahko hitro zapomnite in ga uporabite pri vseh nadaljnjih pisateljskih zagatah.

 

Začnimo z najlažjim pravilom

Že od osnovne šole naprej so nas učili izrek: „Pred ki, ko, ker, da, če, vejica skače!“ Pravilo je zelo uporabno povsod, saj so ti vezniki med najpogostejšimi, zato napisano besedilo hitro preletite z očmi in preverite ali ste vejice ustrezno uporabili.

 

Štetje glagolov

Še eno uporabno in enostavno pravilo, ki nam lahko pogosto pomaga pri pisanju, je štetje glagolov (povedkov) v povedih. Med dvema glagoloma se nahaja vejica (oz. veznik, ki predvideva vejico ali pa jo nadomešča) in to je še posebej uporabna smernica pri kompleksno grajenih povedih.

Primer: Odlika njegove poezije je med drugim tudi to, da je z vsako novo zbirko naredil korak v prenovljeno in svežo smer pisanja, se dotaknil drugačnih svetov, uspel vedno znova kameleonsko odsevati svoje trenutno razpoloženje ter prikazal spreminjanje pesnikovega sveta.

 

Vejica med elementi naštevanja

Pri pisanju vejice se ne morete zmotiti tudi takrat, kadar naštevate, saj je potrebno vse naštete dele ustrezno ločiti.

Primer: Ločimo tako imenovane prostorske medije, kamor spadajo slikarstvo, kiparstvo in arhitektura, ter časovne medije, kamor uvrščamo film, glasbo, radio in televizijo.

 

Vezniki, pred katerimi PIŠEMO VEJICO

 • a, pa, vendar, toda, ampak, temveč, le, samo 
 • zato, zatorej, torej 
 • kajti, namreč, sicer, saj
 • to je, in sicer, in to 
 • pred drugim delom stopnjevalnega veznika: ne samo – ampak tudi, ne le – temveč tudi, tako – kakor tudi

 

Vezniki, pred katerimi NE PIŠEMO VEJICE

 • in, ter, pa
 • ali – ali, bodisi – bodisi (Primer: Ali greš ali boš počakal?)
 • ne – ne, niti – niti (Primer: Niti danes niti jutri ga ne bo.)

 

Kadar se skupaj nahaja VEČ VEZNIKOV, vejice med njimi NE PIŠEMO

Vejico v primeru več veznikov skupaj zapišemo samo pred prvim veznikom, če je to potrebno. Več veznikov skupaj: in ko, toliko da, s tem da, in ker, tako kot, tako da.

 

Vejica pred IN - 5 zlatih pravil

 • pred in sicer vejico vedno pišemo
 • vejico pred in pišemo, ko je pred veznikom vrinjen stavek (Primer: Čakali so zelo dolgo, kdo bi si mislil, in prišli na vrsto šele čez nekaj ur.)
 • vejico pišemo, kadar in stoji skupaj s podrednim veznikom – če, ko … (Primer: Stali so v tišini , in ko so zaslišali zvonec, so hitro stekli v razred.)

 

Vejica pred KOT

1. Vejice pred kot NE PIŠEMO, kadar kot primerjalno povezuje dva člena v stavku: ‘To ponuja več kot le besede.

2. Vejico PIŠEMO, kadar kot primerjalno povezuje odvisni in glavni stavek, npr. ‘Podjetje je imelo več stroškov, kot so računali.

V zgoraj navedenih primerih je z vejico torej tako:

 • Živela je lepo kot ptiček na veji.
 • Živela je lepo, kot bi si vsak želel.

 

POMNI

Vejico pišemo tudi v naslednjih primerih:

 • za besedami: prosim, hvala, pozdravi (Živjo, kako si? / Prosim, pomaknite se v zadnji del prostora.);
 • za medmeti: joj, ah, o, uh (O, kam pa ti);
 • za členki da, ne, seveda, le … (Ne, to ni pravi list. / Da, pridem. / Seveda, jutri bo zagotovo tu.).

Oglasna mreža 1A INTERNET - 0590-64-200 - info@1ainternet.net
Povej naprej:

Oceni članek

4.13