Domov | Nasveti za pisanje | Citiranje virov in literature: 9 primerov

Citiranje virov in literature: 9 primerov

| Povej naprej
Citiranje virov in literature: 9 primerov

Citiranje literature pogosto povzroča preglavice, saj ima veliko ljudi občutek, da je pravil preveč in da se od fakultete do fakultete ter v navodilih revij pravila spreminjajo.

Dejstvo je, da za citiranje obstaja točno določen ISO standard in ponekod so navodila sicer lahko nekoliko drugačna, vendar ISO standard predstavlja osnovo, po kateri se lahko vedno orientirate. Načini citiranja se med seboj razlikujejo le po vrstnem redu podatkov ter ločilih, ki jih med navajanjem uporabimo. Bistveno pri citiranju je pravzaprav le to, da navedemo vse bibliografske podatke, ki omogočajo prepoznavanje točno določenega gradiva.

Citiranje monografij

Splošni obrazec za citiranje monografij:
Priimek, Ime: Naslov. Kraj: založba, letnica (Zbirka).

Citiranje monografije (en avtor):
Roberto Juarroz: Vertikalna poezija. Ljubljana: Študenstka založba, 2006 (Beletrina).

Citiranje monografije (dva avtorja):
Cvetko, V. in Kos, K.: Strokovne šole pri nas in drugod. Ljubljana: DZS, 1959.

Citiranje monografije (trije ali več avtorjev):
Kmecl, Matjaž et. al.: Učni načrt za pouk slovenščine v prvem triletju osnovne šole. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 1997.

Citiranje serijskih publikacij

Splošni obrazec za citiranje serijskih publikacij:
Naslov: podnaslov. Kraj: založba, začetek (in konec) izdajanja.

Citiranje serijske publikacije:
National Geographic popotnik. Ljubljana, Rokus Klett, 2006-.

* če publikacija še izhaja, zapišemo npr. letnico: 2001-
* če je publikacija izhajala npr. od leta 1991 do 2000, zapišemo: 1991-2000

Citiranje člankov

Splošni obrazec za citiranje člankov:
Priimek, Ime: Naslov članka. Naslov publikacije, letnica izida, letnik, številka, stran.

Citiranje članka:
Jelenko, Tanja: Branje po branju in pisanje interpretacije. Slovenščina v šoli, 2005, letn.10, št. 3/4, str. 51–54.

Citiranje elektronskih virov

Splošni obrazec za citiranje elktronskih virov
Naslov spletne strani, dan dostopa

Primer citiranja:
http://www.pisanjebesedil.com/besedila-za-spletne-strani.html, na dan 09.09.2010


Oglasna mreža 1A INTERNET - 0590-64-200 - info@1ainternet.net
Povej naprej:

Oceni članek

2.50